Täyden palvelun Valokuvia-kauppa

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopalveluiden asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii:

Valokuvia Timo Peltomaa Oy
Harjuntausta 7 (K-Citymarket)
33400 Tampere

 

2. Rekisteriasiat 

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin.

 

3. Rekisterin nimi

Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

– Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
– Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
– Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
– Kiinnostustiedot
– Lupatiedot
– Asiakassuhteen päättymistiedot
– Laskutusasiakkailta henkilö- ja Y-tunnus

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden Asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Valokuvia Timo Peltomaa Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

 

10. Kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.